Học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10


Nguồn: anduongvuong-tuyan.phuyen.edu.vn